top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Privacyverklaring

Tuinlijst© verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving. Persoonsgegevens bevatten informatie waarmee een persoon direct of indirect is te identificeren. 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is toepassing als persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

Tuinlijst© beschermt uw privacy. Deze bescherming eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring informeert u onder ander hoe Tuinlijst© persoonsgegevens verwerkt, welke doeleinden Tuinlijst© hiervoor heeft en welke privacyrechten u heeft. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Tuinlijst©.

 

Persoonsgegevens

Tuinlijst© kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van de tuinlijst op de website verstrekt. 

 

De volgende persoonsgegevens verzamelt Tuinlijst©:
Verplicht: Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, gezinssamenstelling.

 

Tuinlijst© verwerkt uw persoonsgegevens om deze aan de door u uitgekozen hovenier te verstrekken. Zo kan deze contact met u opnemen. 

Tuinlijst© bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Tuinlijst©. 

 

Tuinlijst© neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

Waarvoor gebruikt Tuinlijst© uw gegevens?

Tuinlijst© stuurt de antwoorden van de vragenlijst inclusief uw ingevulde persoonsgegevens door naar de door u uitgekozen hovenier. Zo kan deze contact met u opnemen.

Tuinlijst© verwerkt de antwoorden uit de vragenlijst anoniem. Dat doet zij om trends en ontwikkelingen te kunnen analyseren en hiermee onze dienstverlening te verbeteren.

 

Tuinlijst©: verantwoordelijk en contact

Tuinlijst© is verantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals opgesomd in deze privacyverklaring. Als u contact wilt opnemen met Tuinlijst©, voor vragen aangaande privacy:

Tuinlijst©
E-mailadres: info@tuinlijst.com

Telefoon: 06-54243971

 

Wie heeft toegang tot de gegevens?

De medewerkers van Tuinlijst© ten uitvoering van het doorsturen van de door u ingevulde vragenlijst. De door u uitgekozen hovenier kan dan met u contact op te nemen voor de door u aangegeven uit te voeren activiteiten.

Tuinlijst© stuurt geen persoonsgegevens door naar andere partijen dan de door u aangegeven hovenier via de website.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen heeft u ook het recht tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens. 

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Tuinlijst©.

Tuinlijst© kan in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen, om uw identiteit vast te stellen.

 

Toekomstige veranderingen binnen de privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als veranderingen in onze organisatie of de wet dit noodzakelijk maken. Wij zetten dan een actuele privacyverklaring op onze website.

© 15 januari 2021

tuinlijst logo-14.png
bottom of page